Stichting

Over de Stichting


Visie

Binnenkort beschikbaar.


Bestuur

Voorzitter: Willem Hering

Secretaris: Martin Grozdanoski

Penningmeester: Rob Logister

De bestuursleden zijn onbezoldigd.


Team

Artistic Creator: Julián Sarmiento - julian@butwhatabout.nl

Communicator: Wilco Oomkes - wilco@butwhatabout.nl

Administrator: Vincent Martig - vincent@butwhatabout.nl


Addres

Stichting But What About

Joubertstraat 26

1091 XP  Amsterdam


Details

KvK-nummer: 71527761

RSIN: 858750132

IBAN: NL96 TRIO 0379 4586 24


Afschrift Akte Stichting But What About - download

Het officiële doel van de stichting is het volgende:

De stichting heeft ten doel het voortbrengen, stimuleren en bevorderen van kunstzinnige en culturele uitingen - met name op het gebied van hedendaagse klassieke muziek - en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks dan wel zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.